เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชื่นชม ร่วมต้อนรับ ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา13:00 น. นายแพทย์พิณพาทย์ ดาทุมมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชื่นชม และนายสมหมาย คำพิชิต สาธารณสุขอำเภอชื่นชม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชื่นชม ร่วมต้อนรับ ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลชื่นชม

จัดอบรมณ์โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชื่นชม จัดอบรมณ์โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง โดยมีนายแพทย์พิณพาทย์ ดาทุมมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชื่นชม เป็นประทานกล่าวเปิดโครงการ เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชื่นชม และ อสม. เข้าร่วมอบรมณ์โครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีในสุดท้ายของชีวิต

sdsadเปิดโครงการอบรมขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะและสังคม (Care D+) จังหวัดมหาสารคามsdsad

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นพ.พิณพาทย์ ดาทุมมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชื่นชมและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชื่นชม ได้เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะและสังคม (Care D+) จังหวัดมหาสารคาม มุ่งขับเคลื่อนบุคลากรสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นญาติเฉพาะกิจ มิตรภาพถาวร ทีมเชื่อมประสานใจ โดยมี นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะและสังคม (Care D+) จังหวัดมหาสารคาม เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพการสื่อสารด้านสุขภาพ ให้บุคลากรสาธารณสุขทำหน้าที่เป็นญาติเฉพาะกิจ