เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชื่นชม ร่วมต้อนรับ ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชื่นชม ร่วมต้อนรับ ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา13:00 น. นายแพทย์พิณพาทย์ ดาทุมมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชื่นชม และนายสมหมาย คำพิชิต สาธารณสุขอำเภอชื่นชม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชื่นชม ร่วมต้อนรับ ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลชื่นชม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *