ติดต่อเรา

โรงพยาบาลชื่นชม

ที่อยู่ 253 หมู่ 3 ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
44160
โทร 043751161
ก่อตั้งเมื่อ 12 ธันวาคม 2566